Onderhoud en herstellingen aan de woning 

Twee arbeiders die herstellingen uitvoeren aan een woning

Uw woning bestaat uit veel onderdelen en elk van die onderdelen kunnen verslijten of er kunnen mankementen aan ontstaan. Het onderhouden van de woning als "een goede huisvader" is een taak van de huurder.  Maar ook de huisvestingsmaatschappij heeft de plicht om bepaalde herstellingen uit te voeren. De manier waarop dat moet gebeuren en wie de kosten draagt is wettelijk geregeld.

Indien u wil vernemen welke herstellingen door u als huurder moeten uitgevoerd worden en welke herstellingen door de KBM moeten uitgevoerd worden :

klik op "onderhoud en herstellingen"

OPGELET : schade die u zelf heeft toegebracht aan de woning is steeds ten laste van de huurder !!!

 

Veel herstellingen kunnen worden voorkomen als de woning goed wordt onderhouden.

Indien u klikt op "onderhoudstips" geven we u een aantal belangrijke onderhoudtips.
We doen dit aan de hand van antwoorden op veel gestelde vragen.

U kan steeds contact opnemen met onze onderhoudsdienst voor verdere informatie of om een herstelling te laten uitvoeren  op 011 / 24 60 60.