De KBM heeft een dienst communicatie en wijkontwikkeling.

- De wijkcommunicator is het aanspreekpunt voor huurders inzake leefbaarheidsproblemen, onaangepast woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene problemen in een appartementsgebouw of wooncomplex, ….

De medewerker voert controles uit over het al dan niet naleven van de verplichtingen van de huurder inzake onderhoud van de woning of tuin, goed nabuurschap, bewoning, inwoonst.

Indien er een probleem gemeld wordt, kan afhankelijk van het onderwerp gezocht worden naar een oplossing of verdere afspraken gemaakt worden met de huurder(s).  Het dossier zal opgevolgd worden totdat het gewenste resultaat behaald wordt.

Indien nodig wordt samengewerkt met OCMW, CAW, … of zal de desbetreffende huurder doorverwezen worden naar een andere instantie.

- De KBM wil ook steun bieden aan bewoners en bewonersgroepen die initiatieven willen nemen in hun wijk.  We denken hierbij aan wijkfeesten of positieve acties.

De KBM organiseert en neemt deel aan bewonersvergadering die georganiseerd worden door gemeente en wijkcomités.  

De wijkcommunicator doet enquêtes bij kandidaat-huurders en huurders om te peilen naar hun mening.  Met die mening wordt rekening gehouden.

U kan steeds contact opnemen onze wijkcommunicator op 011 / 24 60 70 of langskomen tijdens onze openingsuren.