Wetgeving en privacy 

Voor meer informatie over wet- en regelgeving op Vlaams en Provinciaal niveau kan u terecht op de website van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en op de website van de provincie Limburg.

 

Privacy : Wat gebeurt er met uw gegevens?

De sociale huisvestingsmaatschappijen houden informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of u recht hebt op iets of om u beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywet die u beschermt.
 

Wilt u weten aan wie de huisvestingsmaatschappijen uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kunt u dit nalezen op de webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting en op onze webpagina over privacy en disclaimer.