Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

actualisatie van de wachtlijst 

De wachtlijst wordt in elk oneven jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie van 2019 wordt nagegaan of kandidaat-huurders die ingeschreven zijn vóór 31/12/2017 nog kandidaat willen blijven en nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden qua inkomen.

Kandidaat-huurders worden aangeschreven met de vraag om hun kandidatuur te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen. Wie niet binnen de wettelijk gestelde termijn reageert op deze vraag, op de herinneringsbrief of niet meer voldoet aan de voorwaarden ...wordt geschrapt. 

De datum van schrapping is de eerste dag na de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moest reageren op de herinneringsbrief of in het laatste geval de datum waarop de schriftelijke mededeling van schrapping wordt verstuurd.