Deze omgevingsaanvraag (voor infrastructuur en bouw) kadert in de ontwikkeling van het gebied Gersvijvers (ca. 11ha). In het verleden werd hiervoor een masterplan opgemaakt dat ook besproken werd met de buurtbewoners.

Het gebied zal gefaseerd gerealiseerd worden. De eerste fase bestaat uit een combinatie van
64 sociale huurappartementen gebouwd door de KBM en 56 sociale koopwoningen gebouwd door Vooruitzien. De 64 appartementen van de KBM worden verspreid gebouwd over 6 woonblokken en zijn allemaal appartementen met 1 of 2 slaapkamers. Fase 2 en 3 van de ontwikkeling zullen op een later moment ontworpen en gebouwd worden.

In het projectgebied is bijzondere aandacht gegeven aan het behoud van bestaande groenstructuren, het behoud van een centrale groenruimte voor de (buurt)bewoners, de waterhuishouding en het voorzien van bijkomende trage verbindingen naar de bestaande omgeving.