Enkele Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen bundelen hun krachten en investeren € 231 miljoen in zonne-energie door zonnepanelen te installeren op de daken van sociale woningen. Zo gaan we samen de strijd aan tegen energiearmoede.

Op maandag 26 oktober 2020 ondertekenden 40 Vlaamse sociale huisvestigingsmaatschappijen (SHM’s) de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap ASTER, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestigingsmaatschappijen (VVH). Samen met de 39 andere SHM’s, wil KBM actief en structureel bijdragen aan een beter klimaat. Daarom gaan we de strijd aan met energiearmoede in Vlaanderen.

Met ASTER dragen we bij tot de klimaatambities van Vlaanderen, de sociale woonsector als één blok achter hetzelfde doel.

Ine Baptist, directrice KBM Beringen:

“Onze sector wil niet alleen meewerken aan een beter klimaat. We willen ook concreet iets doen aan energiearmoede in Vlaanderen. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord. We willen sociale huurders laten besparen op hun energiefactuur. De zon schijnt immers voor iedereen.”

Financiering en ambitie

ASTER cv werd opgericht op 26 oktober door 40 SHM’s. In totaal worden 64 SHM’s (80% van de leden van VVH) aandeelhouder van ASTER cv.

ASTER cv wordt opgericht met de financiële steun van het ELENA-subsidieprogramma. Het ELENA-programma is een initiatief van de Europese Commissie met als doel vernieuwende acties rond duurzame ontwikkeling mogelijk maken. ASTER cv financiert de investering met niet-publieke middelen. De SHM’s die aandeelhouder zijn van ASTER cv brengen de concessiewaarde van de daken in de vennootschap in.

Het zonneactiveringsplan is een eerste initiatief van ASTER cv. Op de middellange termijn plant ASTER cv andere duurzaamheidsinvesteringen in de Vlaamse sociale woonsector.