Opzeg bij overlijden


Als de laatste “huurder” overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nogbijwoners achter, dan mogen zij nog 6 maanden de woning blijven bewonen (eventueel verlengbaar). Zij hebben echter geen huurrechten en moeten een nieuwe overeenkomst met de KBM afsluiten voor het tijdelijk betrekken van de woning. Uiteindelijk dienen zij de woning te verlaten. 

Bij het definitief beëindigen van het huurcontract wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. De (herstelling van de) schade die dan vastgesteld wordt, zal aangerekend worden aan de vertrokken huurder. De waarborg kan pas worden teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt is door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.

Bij een overleden huurder dient aan de KBM een door alle erfgenamen ondertekende verklaring bezorgd te worden met vermelding van de naam, adres en het rekeningnummer waarop de waarborg gestort kan worden.

 

.