Opzeg bij overlijden


Als de laatste ‘huurder’ overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch. Deze beëindiging gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog ‘bijwoners’ achter, dan mogen zij nog 6 maanden in de woning blijven wonen (dit is eventueel verlengbaar). De bijwoners hebben jammer genoeg geen huurrechten en moeten een nieuwe overeenkomst met KBM afsluiten voor het tijdelijk betrekken van de woning. Uiteindelijk moeten de bijwoners de woning ook verlaten.

Bij het definitief beëindigen van het huurcontract wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. De (herstelling van de) schade die dan vastgesteld wordt, zal aangerekend worden aan de vertrokken huurders of de nabestaanden. De waarborg wordt pas teruggestort als het volledige huurcontract wordt beëindigd. Als de schade groter is dan het bedrag van de waarborg, dan zal het verschil worden aangerekend.

Bij een overleden huurder moeten de nabestaanden een door alle erfgenamen ondertekende verklaring bezorgen aan KBM, met daarin de naam, het adres en het rekeningnummer waarop de borg teruggestort kan worden.