Opzeg van de huur


Ik wil stoppen met huren

Je kan de huur stopzetten op 3 manieren:

  • Door een aangetekende brief te sturen naar KBM. Deze brief moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die het huurcontract hebben ondertekend;
  • Via het opzegformulier dat je bij KBM kan komen ondertekenen;
  • Via de gerechtsdeurwaarder.

Vermeld in je brief ook je nieuwe adres, je nieuw telefoonnummer en je bankrekeningnummer. Dat is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.

 

Hoe lang is mijn opzegtermijn?

De wet verplicht een opzegtermijn van drie maanden. Als je naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat de KBM je opzeg ontvangen heeft.

Bij overlijden van de langstlevende huurder wordt het huurcontract van rechtswege ontbonden.

 

Wat gebeurt er na verzending van mijn opzegbrief ?

Na ontvangst van de opzeggingsbrief, zal KBM dit schriftelijk bevestigen. Wij maken samen met jou een afspraak voor de overhandiging van de sleutels. Een medewerker zal dan ter plaatse komen om de toestand van de woning na te gaan (aan de hand van de plaatsbeschrijving) en samen met jou de meterstanden van de nutsvoorzieningen noteren.

KBM voert voorcontroles uit om jou te informeren over uit te voeren herstellings- of aanpassingswerken. Dit geeft je de mogelijkheid om zelf de nodige aanpassingen aan de woonst uit te voeren, voordat je opzegtermijn erop zit.

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar de woning komen kijken. Jij moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Je mag nooit de sleutels rechtstreeks aan de nieuwe huurder overhandigen, maar bezorg ze altijd en alleen aan KBM.

 

Laat de woning in goede staat achter

De gehele woning moet in een propere staat achtergelaten te worden. Dit geldt ook voor de zolder en de kelder, die ook ontruimd en gereinigd dienen te worden.

Laat zeker NOOIT de nutsvoorzieningen afsluiten. Indien dit toch gebeurt, zijn alle kosten voor af- en aansluiten ten laste van jou. Het invullen van de overnameformulieren van water, gas en elektriciteit wordt samen met KBM gedaan op de plaatsbeschrijving. 

Alle onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de huurder moeten uitgevoerd zijn voor vertrek. Klik hier voor een overzicht.

Bij het verlaten van de woning moet jij, als huurder, ons een recent attest (niet ouder dan 3 maanden) van kuisen en doorspoelen van de huisriolering en de septische put bezorgen. Het kuisen dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma die het gevraagde attest kan afleveren.

Niet alleen de woning, maar ook de tuin en de garage met inrit moeten opgeruimd en in goede staat achtergelaten worden.

Onwettige bouwwerken of bouwwerken waarvoor de KBM geen toestemming verleende moeten afgebroken worden. Dit geldt ook voor afdaken, veranda’s en carports. Indien de huurder een tuinhuis of een omheining oprichtte met schriftelijke toestemming van de KBM én de nieuwe huurder wenst deze over te nemen, dan moet deze niet afgebroken worden.

Een nieuwe huurder is niet verplicht om een vergoeding te betalen voor overname van uitgevoerde werken.

 

De plaatsbeschrijving en de waarborg

Op het einde van de opzegperiode komt een medewerker van KBM langs voor het overlopen van de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. De vertrekkende huurder geeft aan deze medewerker ook alle originele (en bijgemaakte) sleutels. Wanneer er geen beschadigingen worden vastgesteld die ten laste zijn van jou als huurder en er geen achterstallige betalingen zijn, zal KBM de waarborg (+ wettelijke intresten) terugstorten op jouw rekening. 

In principe zal de terugstorting van de huurwaarborg bij huurders zonder huurschade gebeuren binnen 1 maand na vertrek van de huurder. Bij huurders met huurschade zal dit langer duren en slechts nadat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond en verrekend. Als de kosten voor herstelling van de huurschade hoger oplopen dan de huurwaarborg, zullen deze meerkosten extra aan de vertrekkende huurder worden aangerekend en teruggevorderd.

Bovendien moeten de huurders van appartementen en meergezinswoningen een verklaring ondertekend naar KBM terug sturen dat zij akkoord gaan met een latere afrekening voor de kosten van de gemeenschappelijke diensten. De huurwaarborg wordt niet teruggestort vooraleer deze verklaring bij de KBM is aangekomen.