Berekening en betaling


De huurprijs bestaat uit de huurprijs van je woning en de huurlasten. Sommige alleenstaande huurders betalen ook een onderbezettingsvergoeding.

Wil je nog extra informatie over hoe jouw huurprijs wordt berekend? Die vind je op deze pagina van het VMSW.

Huurlasten

Naast de huurprijs betaal je maandelijks ook huurlasten. Huurlasten zijn kosten die verbonden zijn aan de woning of het appartement, het gebruik en genot en de bewoning ervan. Huurlasten kunnen ook kosten zijn voor diensten waarvoor jij als huurder moet instaan of waarvoor de KBM regelingen treft voor jou als huurder. Enkele voorbeelden zijn: het onderhoud van de centrale verwarming en de brandverzekering, het verbruik van water en elektriciteit, het onderhoud van gemeenschappelijke delen, …

De meeste huurlasten worden aangerekend als voorschot. Na het einde van het jaar wordt een afrekening opgesteld. De huurlasten kunnen verschillen van wijk tot wijk of zelfs van woning tot woning.

Voor het onderhoud en herstellingen van de centrale verwarmingsinstallaties en de ventilatiesystemen C en D, heeft de KBM een onderhoudscontract afgesloten. Het gedeelte van de kosten dat ten laste valt van de huurder wordt door de KBM aan de huurder doorgerekend.

Onderbezettingsvergoeding

Sommige huurders (met een contract van onbepaalde duur) die wonen in een woning met 4 of 5 slaapkamers moeten een onderbezettingsvergoeding betalen wanneer ze 2 keer een gepast aanbod voor een woning hebben geweigerd. Deze onderbezettingsvergoeding kadert binnen de aanpak van de onderbezetting. Meer informatie over deze aanpak kan je hier terugvinden.

Wanneer betaal ik de huur?

Je betaalt je huishuur steeds vóór de 10de van elke maand. Bij deze betaling moet je het OGM-nummer vermelden dat je hebt gekregen bij de ondertekening van je huurcontract. Dat OGM-nummer (overschrijving met gestructureerde mededeling) vind je terug op de huurprijsberekening.

Geef aan jouw bank een doorlopende opdracht, ook wel domiciliëring genoemd. Dan kan je het betalen van je huur alvast niet vergeten. Controleer bij deze doorlopende opdracht of de huur effectief van de rekening is afgegaan. Zo vermijd je problemen. Denk je er ook aan om de bank onmiddellijk te verwittigen wanneer het bedrag van de huur verandert?

Wat moet ik doen als ik mijn huur niet kan betalen?

Zit je tijdelijk in financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met ons! Wij zullen samen met jou een afbetalingsplan opstellen of een andere geschikte oplossing zoeken.

Je kan ook altijd rechtstreeks contact opnemen met het OCMW van jouw gemeente. Bij niet-betaling van je huur, krijg je van ons een verwittiging.

Opgelet! Geef hier onmiddellijk gevolg aan. Anders zal de KBM verdere gerechtelijke stappen moeten ondernemen.