Berekening van mijn huurprijs


De huurprijs bestaat uit de huurprijs van de woning en uit de huurlasten. Sommige alleenstaande huurders betalen ook een onderbezettingsvergoeding.

Klik hier om te zien hoe uw huurprijs wordt berekend.

Huurlasten

Naast de huurprijs betaalt u maandelijks ook huurlasten. Huurlasten zijn kosten die verbonden zijn aan de woning of het appartement, het gebruik en genot en de bewoning ervan. Huurlasten kunnen ook kosten zijn voor diensten waarvoor u als huurder moet instaan of waarvoor uw huisvestingsmaatschappij regelingen treft voor u als huurder. Zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de centrale verwarming en de brandverzekering, het verbruik van water en elektriciteit, het onderhoud van gemeenschappelijke delen,…

De meeste huurlasten worden aangerekend als voorschot. Na het einde van het jaar wordt een afrekening opgesteld. De huurlasten kunnen verschillen van wijk tot wijk of zelfs van woning tot woning.

Inzake het onderhoud en herstellingen van de centrale verwarmingsinstallaties en de ventilatiesystemen C en D heeft de KBM een onderhoudscontract afgesloten. Het gedeelte van de kosten dat ten laste valt van de huurder wordt door de KBM aan de huurder doorgerekend.

Onderbezettingsvergoeding

Sommige huurders (met een contract van onbepaalde duur) die wonen in een woning met 4 of 5 slaapkamers dienen een onderbezettingsvergoeding te betalen wanneer ze 2x een gepast aanbod hebben geweigerd. Deze onderbezettingsvergoeding kadert binnen de aanpak van de onderbezetting. Meer informatie over deze aanpak kan u hier hier terugvinden.

 

Wanneer betaal ik de huur?


U betaalt uw huishuur steeds vóór de 10de van elke maand. De betaling gebeurt met vermelding van het OGM-nummer dat u heeft gekregen bij de ondertekening van uw huurcontract.
Dat OGM-nummer (overschrijving met gestructureerde mededeling) vindt u terug op de huurprijsberekening.
Geef aan uw bank een doorlopende opdracht. Dan kan u het betalen van de huur alvast niet vergeten.
Controleer bij een doorlopende opdracht of de huur effectief van de rekening is afgegaan. Zo vermijdt u problemen.
Denkt u er ook aan om de bank onmiddellijk te verwittigen wanneer het bedrag van de huur verandert?

 

Wat moet ik doen bij betalingsproblemen van de huur?


Heeft u tijdelijk financiële moeilijkheden? Neem dan contact op met de KBM. Wij zullen samen met u een afbetalingsplan opstellen of een andere oplossing zoeken.

U kan natuurlijk ook rechtstreeks contact nemen met het OCMW van uw gemeente.

Bij niet-betaling krijgt u een verwittiging.

Opgelet! Geef hier onmiddellijk gevolg aan. Anders zal de KBM verdere gerechtelijke stappen ondernemen.