Mijn gezinssituatie wijzigt


Uw gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen of door een geboorte.
Uw gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.

Verwittig in dit geval onmiddellijk de KBM. Wij helpen u verder indien een huurprijsherziening mogelijk is.

Mag iemand komen bijwonen of inwonen in mijn sociale huurwoning?

Als u wilt dat er iemand komt bijwonen in uw huurwoning, moet u dit vooraf schriftelijk aanvragen aan uw huisvestingsmaatschappij. De KBM moet aan de hand van wettelijke regels nagaan of de inwoonst kan goedgekeurd worden. Voor meer informatie klik hier.

Na schriftelijke goedkeuring door de KBM wordt de huurprijs herberekend. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt opgeteld bij het gezinsinkomen. Uw nieuwe huurprijs wordt berekend op dit totale inkomen.

OPGELET !   Als de KBM vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat u dit heeft aangevraagd en dus zonder goedkeuring van KBM, dan spreekt men over domiciliefraude. Deze fraude heeft strafsancties en administratieve boetes tot gevolg.