Mijn gezinssituatie wijzigt


Je gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen, of door een geboorte.
Je gezin kan ook kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.

Verwittig in dit geval onmiddellijk de KBM. Wij helpen je verder indien een huurprijsherziening mogelijk is.

Mag iemand komen bijwonen of inwonen in mijn sociale huurwoning?

Als je wilt dat er iemand komt bijwonen in jouw huurwoning, dan moet je dit vooraf schriftelijk aanvragen aan de KBM. Wij moeten dan, aan de hand van wettelijke regels, nagaan of de inwoonst kan goedgekeurd worden. Voor meer informatie kan je hier terecht.

Na schriftelijke goedkeuring door de KBM wordt de huurprijs herberekend. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt opgeteld bij het gezinsinkomen. Jouw nieuwe huurprijs wordt berekend aan de hand van dit totale inkomen.

OPGELET! Als de KBM vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat je dit schriftelijk hebt aangevraagd en dus zonder goedkeuring van KBM, dan spreekt men over domiciliefraude. Deze fraude heeft strafsancties en administratieve boetes tot gevolg.