Aanpassingen huurprijs


Je huurprijs wordt ieder jaar op 1 januari aangepast. Dit gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in de sociale huurwet.

Herzieningen of aanpassingen in de loop van het jaar zijn alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 1. Veranderingen in je gezinssamenstelling;
 2. Wijziging van het inkomen;
 3. Wijzigingen in de persoonlijke gezondheidstoestand, erkenning van invaliditeit.

 

1. Verandering in gezinssamenstelling

Je gezinssamenstelling kan wijzigen door personen die komen inwonen, bijvoorbeeld door huwelijk of samenwonen, of door een geboorte.

Jew gezin kan kleiner worden wanneer kinderen of familieleden het huis verlaten of overlijden.
Verwittig dan onmiddellijk de KBM. Wij helpen je verder indien een huurprijsherziening mogelijk is.

 • Geboorte van een kind
  De geboorte van een kind binnen je gezin meld je steeds bij de KBM. Dit heeft pas op 1 januari van het volgende jaar invloed op je huurprijs.
 • Huwelijk of samenwonen
  Wil een echtgenoot of wettelijke partner na de start van de huurovereenkomst komen bijwonen, dan moet hij/zij samen met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden. Hieronder vallen ook de inkomensvoorwaarde. Voldoet hij/zij niet aan deze voorwaarden, dan kan de echtgenoot of wettelijke partner niet toetreden. Voldoen jullie samen wel aan de voorwaarden? Dan verhoogt het gezinsinkomen als de partner een inkomen heeft, waardoor jouw huurprijs herberekend moet worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding.

Wil de feitelijke partner na de start van de huurovereenkomst komen bijwonen dan moet hij/zij na één jaar duurzame samenwoonst sámen met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, waaronder de inkomensvoorwaarde. Is er niet voldaan, dan moet hij/zij de huurwoning verlaten. De huurder mag niet toelaten dat zijn/haar partner in de woning blijft wonen.

 • Een ander gezinslid of bijwoner komt bijwonen
  Indien de bijwoner een schriftelijke toestemming tot bijwoning heeft verkregen, verhoogt het gezinsinkomen als de nieuwkomer een inkomen heeft. Hierdoor moet jouw huurprijs herberekend worden. De nieuwe huurprijs geldt dan vanaf de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding. Als je geen goedkeuring hebt verkregen van de KBM en je de persoon toch bij je laat inwonen, kan jouw huurcontract opgezegd worden en kan je uit de woning gezet worden.
 • Vertrek familielid of partner
  Wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een inkomen je gezin verlaten, wordt jouw huurprijs herberekend. Meld dit dus tijdig aan de KBM! De huisvestingsmaatschappij vraagt dan een nieuw formulier “gezinssamenstelling” op. De eerste van de maand na ontvangst van dit document, passen wij jouw huur aan.
 • Overlijden
  Wanneer één van de bewoners overlijdt, stuur je een overlijdensattest naar de KBM. Dit attest wordt afgeleverd door je gemeente. Indien het inkomen van de overledene werd verrekend in jouw huurprijs, zal een aanpassing van de huurprijs volgen. De nieuwe huurprijs zal ingaan op de maand na het overlijden.

 

2. Wijziging van het inkomen of een inkomensdaling

Bij een daling van je inkomen, kan je een vermindering van de huurprijs aanvragen.

Dit kan wanneer je gemiddelde inkomen, berekend over drie opeenvolgende maanden, met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar.

Bewijs de inkomensdaling met de nodige documenten (bijvoorbeeld loonfiches). De huur kan worden herzien vanaf de eerste van de maand, na het voorleggen van de bewijsstukken. Om de drie of zes maanden moet je nieuwe bewijzen naar ons opsturen, zo weten wij dat de inkomensdaling blijft voortduren.

Indien één van de bewoners in je woning met pensioen gaat, past de KBM de huurprijs aan vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan.

3. Invaliditeit

Indien één van de gezinsleden invalide wordt, meldt je dit zo snel mogelijk aan de KBM. Dit heeft een invloed op de “personen ten laste” en bijgevolg op je huurprijs. Nadat je de nodige attesten hebt bezorgd, wordt je huurprijs aangepast vanaf 1 januari van volgend jaar.