Ik wil een probleem melden


De KBM heeft een dienst wijkcommunicatie en klantencontacten, wij werken er met 3 collega’s aan om het sociaal wonen voor iedereen vlot te doen verlopen. De wijkcommunicator is het aanspreekpunt voor huurders als het gaat over leefbaarheidsproblemen, ongepast woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene problemen in een appartementsgebouw of wooncomplex en nog zoveel meer.

Wij voeren algemene controles uit over het al dan niet naleven van de verplichtingen van de huurder als het gaat over onderhoud van de woning/tuin, goed nabuurschap, bewoning en bijwoningen.

Als er een probleem gemeld wordt kan, afhankelijk van het onderwerp, gezocht worden naar een oplossing of verdere afspraken gemaakt worden met de huurder(s).  Het dossier zal opgevolgd worden totdat het gewenste resultaat behaald wordt. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Als wij dit nodig vinden, wordt er samengewerkt met OCMW, CAW, … of wordt de huurder doorverwezen naar een andere instantie.

Burenruzie, aggresie, drugs

Heb je te maken gehad met aggresief gedrag? Dan kan je best contact opnemen met de politie of je wijkagent. Ook problemen in verband met drugsgerelateerde overlast kan je best melden bij de politie. De KBM is niet bevoegd voor problemen die zich voordoen op openbaar domein. Voor sommige zaken (bijvoorbeeld onderhoud van het openbaar groen, problemen met openbare voetpaden, verkeersonveilige situaties, …) kan je best contact opnemen met je gemeente.

De KBM bemiddelt ook NIET in burenruzies. Wij kunnen jou en je buren wel enkele tips geven.

Je kan steeds contact opnemen onze wijkcommunicators via telefoon, langskomen tijdens onze openingsuren of je probleem melden via het klachtenformulier, een brief of via deze website.

Hatice: 011 / 24 60 70      –      Inge: 011 / 24 60 79      –     Truus: 011 / 24 60 76 

 

Ik wil een probleem melden

12 + 9 =