Problemen met de buren of in de woonomgeving


De KBM heeft een dienst communicatie en wijkontwikkeling.

De wijkcommunicator is het aanspreekpunt voor huurders inzake leefbaarheidsproblemen, onaangepast woongedrag, onderhoud van woning en/of tuin, algemene problemen in een appartementsgebouw of wooncomplex, ….

Medewerkers voeren ook controles uit over het al dan niet naleven van de verplichtingen van de huurder inzake onderhoud van de woning of tuin, goed nabuurschap, bewoning en bijwoningen.

Indien er een probleem gemeld wordt, kan afhankelijk van het onderwerp gezocht worden naar een oplossing of verdere afspraken gemaakt worden met de huurder(s).  Het dossier zal opgevolgd worden totdat het gewenste resultaat behaald wordt. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Indien nodig wordt samengewerkt met OCMW, CAW, … of wordt de huurder doorverwezen worden naar een andere instantie.

Hebt u te maken gekregen met agressief gedrag dan kan u best contact opnemen met de politie of uw wijkagent. Ook problemen in verband met drugsgerelateerde overlast kan u best melden bij de politie. De KBM is niet bevoegd voor problemen die zich voordoen op openbaar domein. Voor sommige zaken (bijvoorbeeld onderhoud van het openbaar groen, problemen met openbare voetpaden, verkeersonveilige situaties, …) kan u best contact opnemen met de gemeentelijke diensten.

De KBM bemiddelt ook NIET in burenruzies.  Wij kunnen u wel enkele tips geven.

U kan steeds contact opnemen onze wijkcommunicator op 011 / 24 60 70, langskomen tijdens onze openingsuren of uw probleem melden via het klachtenformulier, een brief of via deze website.

 

Ik wil een probleem melden

15 + 15 =