Ik wil mij inzetten in de wijk


De wijkcommunicators van de dienst wijkcommunicatie en klantencontacten zijn het aanspreekpunt voor huurders inzake leefbaarheidsproblemen, maar ook om positieve acties en initiatieven die van huurders uit komen te ondersteunen in je wijk.

  • De KBM wil steun bieden aan bewoners en bewonersgroepen die initiatieven willen nemen in hun wijk. We denken hierbij aan wijkfeesten of andere positieve acties en initiatieven.
  • De KBM organiseert en neemt deel aan bewonersvergaderingen die georganiseerd worden door gemeenten en wijkcomités.
  • De wijkcommunicator doet enquêtes bij kandidaat-huurders en huurders om te peilen naar hun mening.  Met die meningen wordt wel degelijk rekening gehouden.

Je kan steeds contact opnemen met onze wijkcommunicators via telefoon of langskomen tijdens onze openingsuren. 

Hatice: 011 / 24 60 70      –      Inge: 011 / 24 60 79      –      Truus: 011 / 24 60 76