Aanvaarden of niet?


Wanneer je aan beurt bent voor een sociale woning ontvang je een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je nog moet bezorgen.

 

Ik aanvaard de woning

Als je de woning wil aanvaarden doorlopen wij nog de volgende stappen:

  • We controleren of je aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet;
  • We berekenen de huurprijs en de waarborg;
  • We maken een huurcontract op;
  • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als dat nodig is;
  • We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt en wanneer we de plaatsbeschrijving maken.

Na ondertekening van het huurcontract wordt je huurder en ben je officieel geen kandidaat-huurder meer. Indien je een andere woning wenst, moet je je opnieuw inschrijven.

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Als je deze basistaalvaardigheid Nederlands nog niet hebt, neem je best contact op met een contactpunt van het Agentschap integratie en inburgering in de buurt.

Beschikt je niet over het basisniveau Nederlands na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.

 

Ik wil de woning niet aanvaarden. Kan ik weigeren?

Ja, je kan weigeren. Als je de aangeboden woning ongegrond weigert of als je niet reageert op de toewijzingsbrief, is dit je eerste weigering.

Het zal minimum drie maanden duren voor je weer in aanmerking komt voor een toewijzing, tenzij je dit anders vraagt. Bij een tweede ongegronde weigering of bij een tweede keer niet reageren wordt je als kandidaat geschrapt.

Opgelet: Sommige kandidaten met voorrang verliezen bij een eerste weigering hun voorrang. Het gaat om de kandidaat-huurder die voorrang had omdat hij:
  • Woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen;
  • Woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

Opgelet: Bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verlies je jouw recht op de huurpremie! Voor meer info: www.wonenvlaanderen.be.

Grondige redenen voor weigering

Indien je de woning wel wil aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden je de woning niet kan aanvaarden, moet je dit (schriftelijk) melden. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we je van onze wachtlijst.