Wat gebeurt er als ik aan beurt ben voor een sociale woning?


Wanneer u aan beurt bent voor een sociale woning ontvangt u een brief. Daarin staat wat u moet doen en welke papieren u nog moet bezorgen.

 

Ik aanvaard de woning

Als u de woning wenst te aanvaarden doorlopen wij nog de volgende stappen:

  • we controleren of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet;
  • we berekenen de huurprijs en de waarborg;
  • we maken een huurcontract;
  • u betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan u hierbij helpen als het nodig is;
  • we spreken af wanneer u in de woning kan, de sleutel krijgt en wanneer we de plaatsbeschrijving maken.

Na ondertekening van het huurcontract wordt u huurder en bent u geen kandidaat-huurder meer. Indien u een andere woning wenst, moet u zich opnieuw inschrijven.

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Als een huurder deze basistaalvaardigheid Nederlands nog niet heeft, neemt hij best contact op met een contactpunt van het Agentschap integratie en inburgering in de buurt.

Beschikt u niet over het basisniveau Nederlands na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder u een geldboete opleggen en krijgt u, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen u het basisniveau moet behalen.

 

Ik wil de woning niet aanvaarden. Kan ik weigeren?

U kan weigeren. Als u echter de aangeboden woning ongegrond weigert of als u niet reageert op de toewijzingsbrief is dit uw eerste weigering.

Het zal minimum drie maanden duren voor u weer in aanmerking komt voor een toewijzing, tenzij u dit anders vraagt.  Bij een tweede ongegronde weigering of bij een tweede keer niet reageren wordt u als kandidaat geschrapt.

Opgelet: Sommige kandidaten met voorrang verliezen bij een eerste weigering hun voorrang.

Het gaat om de kandidaat-huurder die voorrang had omdat hij:

  • woont in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen;
  • woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.

Opgelet: Bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verliest u uw recht op de huurpremie! Voor meer info: www.wonenvlaanderen.be.

Grondige redenen voor weigering

Indien u de woning wel wil aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden u de woning niet kan aanvaarden, moet u dit (schriftelijk) melden. Bijvoorbeeld: u verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of u staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan u ons een bewijs moet bezorgen. Als u dat bewijs levert, bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageert u twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we u van onze wachtlijst.