Waarvoor moet u zich verzekeren als huurder ?


De KBM sluit in uw plaats voor het gebouw een brandverzekering af, die u als huurder beschermt en ook ‘derden’ beschermt die eventueel door hetzelfde incident schade ondervinden. De kosten worden doorgerekend in uw huurlasten.
U moet zelf een verzekering afsluiten voor uw inboedel en verfraaiingswerken (incl. burgerlijke aansprakelijkheid). De KBM geeft u graag de nodige informatie bij de ondertekening van uw huurcontract.