Ontvangst van de sleutels en plaatsbeschrijving van de woning


Er wordt met u een moment afgesproken waarop de overdracht van de huurwoning plaatsvindt en u samen met onze medewerker de plaatsbeschrijving overloopt en ondertekent. U ontvangt dan ook de sleutels van de woning. Het is belangrijk dat u stipt aanwezig bent op het afgesproken tijdstip.

De plaatsbeschrijving is een officieel document met het overzicht van de staat van de woning dat door beide partijen wordt ondertekend. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz… wordt samen met u grondig bekeken en genoteerd.

Soms heeft de vorige huurder met toestemming werken uitgevoerd, in of rondom die woning (bijvoorbeeld een tuinhuisje opgericht). De nieuwe huurder kan sommige zaken overnemen. Hij is hiertoe echter niet verplicht en is ook niet verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen aan de vorige huurder. Indien hij echter akkoord gaat met de overname betekent dit ook de overname van eventuele schade of verantwoordelijkheid over latere schade.

Het is belangrijk om goed mee te volgen tijdens de plaatsbeschrijving. Wanneer u de huurwoning later verlaat, overlopen we de opgestelde plaatsbeschrijving opnieuw. Afhankelijk van de staat van de woning bij uw vertrek en de genoteerde bevindingen op de plaatsbeschrijving, maken we uw eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen die ten laste zijn van de huurder, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op uw rekening gestort.