De sleuteloverdracht


Er wordt met jou een moment afgesproken waarop de overdracht van de huurwoning plaatsvindt en je samen met onze medewerker de plaatsbeschrijving overloopt en ondertekent. Je ontvangt op dat moment ook de sleutels van de woning. Het is belangrijk dat je stipt aanwezig bent op het afgesproken tijdstip.

De plaatsbeschrijving is een officieel document met het overzicht van de staat van de woning dat door beide partijen wordt ondertekend. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, … wordt samen met jou grondig bekeken en genoteerd.

Soms heeft de vorige huurder met toestemming werken uitgevoerd, in of rondom de woning (bv. een tuinhuisje opgericht). Jij, als nieuwe huurder, kan sommige van deze zaken overnemen. Je bent hiertoe echter niet verplicht en bent ook niet verplicht om hiervoor een vergoeding te betalen aan de vorige huurder. Indien je wel akkoord gaat met de overname, betekent dit ook de overname van eventuele schade of verantwoordelijkheid over latere schade.

Eindafrekening voor vetrekkende huurder

Het is belangrijk om goed mee te volgen tijdens de plaatsbeschrijving. Wanneer je de huurwoning later verlaat, overlopen we de opgestelde plaatsbeschrijving opnieuw. Afhankelijk van de staat van de woning bij je vertrek en de genoteerde bevindingen op de plaatsbeschrijving, maken we jouw eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen die ten laste zijn van de huurder, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft van deze waarborg wordt op jouw rekening teruggestort.