Schrapping van de wachtlijst


 Uw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:

  • als u een sociale woning, die u werd aangeboden, hebt aanvaard;
  • als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat u niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • als u onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
  • als u dit zelf vraagt;
  • wanneer u tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de huisvestingsmaatschappij waarin zij u een woning aanbiedt die beantwoordt aan uw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.

Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie’.

Uw kandidatuur wordt geschrapt

  • als u op dit moment niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
  • als u niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief die u in hiervoor werden toegestuurd. U krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren op deze brief en minimaal 15 kalenderdagen de tijd om te reageren op de herinneringsbrief.