Schrapping van de wachtlijst


Jouw inschrijving als kandidaat-huurder wordt in de volgende gevallen geschrapt:

  • Als je een sociale woning, die je werd aangeboden, hebt aanvaard;
  • Als bij het aanbod van een sociale woning blijkt dat je niet meer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
  • Als je onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
  • Als je dit zelf vraagt;
  • Als je tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief van de KBM, waarin wij jou een woning aanbieden die beantwoordt aan jouw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.

Actualisatie van de wachtlijst

Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de voorwaarden en of de gezinssituatie nog dezelfde is als bij de inschrijving. Dit heet de ‘actualisatie van de wachtlijst’.

Jouw kandidatuur wordt geschrapt tijdens de actualisatie van de wachtlijst

  • Als je op dit moment niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde;
  • Als je niet of niet tijdig reageert op de brief en op de herinneringsbrief die je hiervoor werden toegestuurd. Je krijgt minimaal een maand de tijd om te reageren op deze brief en minimaal 15 kalenderdagen de tijd om te reageren op de herinneringsbrief.