In november 2020 zal een visitatiecommissie de KBM Beringen bezoeken voor het uitvoeren van
een prestatiebeoordeling conform het erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering.

De visitatiecommissie voor de KBM zal bestaan uit de volgende personen:
Peter Bulckaert (voorzitter)
Swa Silkens
Diederik Vermeir

Om bewoners te kunnen uitnodigen voor een gesprek zal deze commissie contactgegevens ontvangen van de KBM. Huurders die dit niet wensen kunnen dit melden aan de KBM.

Voor meer informatie of om aan te geven dat u dit niet wenst dat uw contactgegevens doorgegeven worden kan u terecht bij Patrick Tournier (011.24.60.72) of via info@kbmbe.be