Actualisatie van de wachtlijst


De wachtlijst wordt in elk oneven jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie van 2021 wordt nagegaan of kandidaat-huurders die ingeschreven waren vóór 31/12/2019 nog kandidaat willen blijven en nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden qua inkomen.

Kandidaat-huurders krijgen een brief met de vraag om hun kandidatuur te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen. Wie niet binnen de wettelijk gestelde termijn reageert op deze vraag, op de herinneringsbrief of niet meer voldoet aan de voorwaarden wordt geschrapt. Deze schrapping is definitief!

De datum van schrapping is de eerste dag na de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moet reageren op de herinneringsbrief of in het laatste geval de datum waarop de schriftelijke mededeling van schrapping wordt verstuurd.

De actualisatie gaat van start in april of mei 2021!