Tweejaarlijkse actualisatie van de wachtlijst (2019)


De wachtlijst wordt in elk oneven jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie van 2019 werd nagegaan of kandidaat-huurders die ingeschreven waren vóór 31/12/2017 nog kandidaat wilden blijven en nog voldeden aan de inschrijvingsvoorwaarden qua inkomen.

Kandidaat-huurders werden aangeschreven met de vraag om hun kandidatuur te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen. Wie niet binnen de wettelijk gestelde termijn reageerde op deze vraag, op de herinneringsbrief of niet meer voldeden aan de voorwaarden …werden geschrapt.  Deze schrapping is definitief!

De datum van schrapping is de eerste dag na de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moest reageren op de herinneringsbrief of in het laatste geval de datum waarop de schriftelijke mededeling van schrapping wordt verstuurd.

De eerstvolgende actualisatie gaat van start in april of mei 2021!