Mijn huurcontract


Huurcontract van onbepaalde duur of tijdelijk huurcontract?

Indien u een woning inhuur nam voor 1 maart 2017 kreeg u een huurcontract van onbepaalde duur. Sinds 1 maart 2017 is er echter een nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • is uw inkomen niet te hoog? Uw gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen;
  • is uw woning niet te groot? U mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2x nee, dan mag u nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Uw contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles. Het kan zijn dat u eventueel moet verhuizen naar een andere KBM-woning of dat we uw huurovereenkomst moeten stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was u al huurder bij de KBM voor deze datum, dan behoudt u uw huurcontract van onbepaalde duur.

U behoudt uw huurcontract van onbepaalde duur ook als u verhuist naar een andere woning van de KBM.

Dit geldt niet:

  • indien u verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij;
  • als inwonende gezinsleden (bijwoners) apart willen huren. Zij dienen zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Wanneer zij aan beurt komen, worden zij nieuwe huurder en krijgen zij een huurcontract van 9 jaar.

Reglement van inwendige orde en bijlages


Uw huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het reglement van inwendige orde en eventueel andere bijlagen.

Het reglement van inwendige orde vermeldt bijkomende rechten, plichten en afspraken.

Klik hier om het Reglement van inwendige orde te raadplegen

Huurders krijgen ook een toelichting bij de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de verhouding tussen de huurder en de verhuurder : 

Klik hier voor de Toelichting bij een contract van onbepaalde duur. 

Klik hier voor de Toelichting  bij een contract van 9 jaar.