Verhuizen naar een andere sociale woning


Verhuizen naar een even grote woning of appartement

Indien u graag wil verhuizen naar een andere KBM-woning of een ander KBM-appartement dat even groot is (hetzelfde aantal slaapkamers) dan spreken we over een gewone ‘mutatie’.

U vult opnieuw de nodige documenten in om in te schrijven als kandidaat-huurder. U komt op de wachtlijst terecht en moet de gewone wachttijd (zonder extra voorrang) doorlopen.

Verhuizen naar een kleinere woning of appartement

Woont u in een te grote KBM-woning en u wenst te verhuizen naar een kleinere woning of appartement dan kan u zich inschrijven op de wachtlijst en krijgt u voorrang indien u onderbezet woont.

Onderbezetting van uw woning

We spreken van onderbezetting wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1 (bijvoorbeeld wanneer een 4-slaapkamerwoning bewoond wordt door een koppel: 4-2 = 2). Dit koppel krijgt voorrang.  Wanneer dit koppel zou wonen in een 3-slaapkamerwoning (3-2=1) dan krijgt dit koppel geen voorrang. Ook in dit geval is er sprake van een gewone ‘mutatie’ zonder voorrang.

KBM-aanpak van de zwaar onderbezette woningen

De KBM wordt door de overheid verplicht om een beleid inzake onderbezette woningen te voeren . Voor huurders met een huurcontract van 9 jaar vormt onderbezetting zelfs mogelijks een opzeggrond voor het huurcontract na 9 jaar.

De KBM engageerde zich om zich maximaal in te zetten voor een zo goed mogelijke bezetting van zijn patrimonium. De KBM heeft echter een groot aanbod aan grote woningen en een kleiner aanbod aan kleine wooneenheden. Daardoor besliste de RVB om in een eerste fase alleen een aanpak toe te passen naar alleenstaande huurders die wonen in een KBM-woning met 4 of 5 slaapkamers die wonen in bepaalde keuzegebieden en die een gepast aanbod weigeren. Zij moeten een onderbezettingsvergoeding betalen.

Meer informatie over deze aanpak kan u hier hier terugvinden.

Verhuizen naar een grotere sociale woning

Indien uw woning te klein geworden is omwille van gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie of pleegzorg dan kan u een aanvraag indienen om te verhuizen naar een grotere woning. Ingeval van overbezetting krijgt u voorrang voor een KBM-woning die wel voldoet aan de rationele bezetting.

We spreken over overbezetting :

  • als meer dan 2 personen per slaapkamer effectief wonen;
  • als kinderen van verschillend geslacht, beide ouder dan 6 jaar noodzakelijk de slaapkamer moeten delen.