Verhuizen naar een andere sociale woning


Verhuizen naar een even grote woning of appartement

Indien je graag wil verhuizen naar een andere KBM-woning of een ander KBM-appartement dat even groot is (hetzelfde aantal slaapkamers) dan spreken we over een gewone ‘mutatie’.

Net zoals je eerste inschrijving als kandidaat-huurder, vul je opnieuw de nodige documenten in om opnieuw in te schrijven als kandidaat-huurder. Je komt op de wachtlijst terecht en moet de gewone wachttijd (zonder extra voorrang) doorlopen.

Verhuizen naar een kleinere woning of appartement

Woon je in een te grote KBM-woning en wil je verhuizen naar een kleinere woning of appartement? Dan kan je je inschrijven op de wachtlijst en krijg je voorrang indien je onderbezet woont.

Onderbezetting van jouw woning

We spreken van onderbezetting wanneer het verschil tussen het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1 (bijvoorbeeld wanneer een 4-slaapkamerwoning bewoond wordt door een koppel: 4-2 = 2). Dit koppel krijgt voorrang.  Wanneer dit koppel zou wonen in een 3-slaapkamerwoning (3-2=1) dan krijgt dit koppel geen voorrang. Ook in dit geval is er sprake van een gewone ‘mutatie’ zonder voorrang.

KBM-aanpak van de zwaar onderbezette woningen

KBM wordt door de overheid verplicht om een beleid inzake onderbezette woningen te voeren . Voor huurders met een huurcontract van 9 jaar vormt onderbezetting zelfs mogelijks een opzeggrond voor het huurcontract na 9 jaar.

Daarom engageerde KBM zich om zich maximaal in te zetten voor een zo goed mogelijke bezetting van onze woningen. KBM heeft echter een groot aanbod aan grote woningen en maar een kleiner aanbod aan kleine wooneenheden. Daardoor besliste de Raad van Bestuur om in een eerste fase alleen een aanpak toe te passen naar: alleenstaande huurders die wonen in een KBM-woning met 4 of 5 slaapkamers, die wonen in bepaalde keuzegebieden en die een gepast aanbod weigeren. Zij moeten een onderbezettingsvergoeding betalen.

Meer informatie over deze aanpak kan je hier terugvinden.

Verhuizen naar een grotere sociale woning

Indien jouw woning te klein geworden is omwille van gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie of pleegzorg, dan kan je een aanvraag indienen om te verhuizen naar een grotere woning. Ingeval van overbezetting krijg je voorrang voor een KBM-woning die wel voldoet aan de rationele bezetting.

We spreken over overbezetting :

  • als meer dan 2 personen per slaapkamer effectief wonen;
  • als kinderen van verschillend geslacht, beide ouder dan 6 jaar, noodzakelijk de slaapkamer moeten delen.